Forum Index


 
 Forum IndexFAQSearchMemberlistUsergroupsProfileRegisterLog in

OMA accompagné d'OSHO par SIJAH
Goto page: 1, 2  >
 
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> SPIRITUALITE -> CANALISATIONS du Collectif
Previous topic :: Next topic  
Author Message
Phoenix
Guest

Offline
PostPosted: Sun 17 Nov - 01:01 (2013)    Post subject: OMA accompagné d'OSHO par SIJAH Reply with quote

O.M. AIVANHÖV – 16 novembre 2013


Us parla O.M AIVANHÖV, aquests dies entre vosaltres, aportant-vos nous elements ara que estem tan presents al vostre costat, completant i posant el nostre Cor i la nostra Presència cada cop més intimament amb vosaltres. Avui sóc amb la companyia del Melquizedek de Foc OSHO, els dos us saludem i us aportem el nostre Foc.

La Consciència Multidimensional s'està instal·lant en vosaltres i avui us vinc a aportar alguns elements en relació a aquesta aparició de la nova consciència, i donar-vos unes certes guies sobre el seu funcionament.
Fins ara molts de vosaltres heu experimentat els estats de Foc, de Pau, d'Eternitat, de Shantinilaya, molts cops amb les interferències del mental o l'emocional degut a que la presència del Foc és molt depurativa i fa saltar cada cristal·lització. A partir d'ara com esteu notant, aquesta nova consciència ve a prendre tot el terreny, ve a demanar tota la vostra atenció. I això es manifestarà per aquest canvi abrupte que hem anomenat el Retornament i que te a veure amb el que us ha dit el CRIST sobre la inversió d'aquest mon. Realment ara el Foc ve a invertir la vostra Consciència. És a dir experimentareu com la vostra percepció es tornarà cada cop més buida, en el Silenci.
Un cop amb la Vestidura Blanca, amb l'Obra al Blanc pràcticament a punt, la vostra instal·lació en el Silenci i la recepció es fa de forma molt suau i senzilla. Només heu de centrar-vos un moment en el vostre pit i instantàneament si veniu d'alguna acció en aquest mon recuperareu la Vibració, el Foc i el Silenci, que també estan envaint tota activitat en aquest mon, però com sabeu de moment encara es dilueixen una mica.
Aquesta Claredat i aquesta Pau, com si tinguéssiu una fulla en blanc, és la porta al nou funcionament de la vostra Consciència. Des d'aquest silenci notareu com les informacions, els intercanvis fluiran des de dins del vostre Cor, a un ritme totalment natural. Serà una evidència que no es tracta del vostre mental intentant entendre, buscant significats, dubtant o projectant-se en el passat o en el futur.
Notareu que aquesta Consciència és estable i que es basta a si mateixa en el Silenci per rebre i enviar la informació, la Llum, entre vosaltres i allò amb el que la vostra consciència es comuniqui. Per tant aquest Retornament el viureu a dins vostre com un gir en el funcionament del vostre sistema perceptiu, no a nivell dels sentits sinó a nivell del que podem dir la Consciència. La qualitat femenina de receptivitat és la nova base.
Així doncs des d'aquest punt on la consciència muldimensional es comença a obrir, no hi ha cap agitació, no hi cap esforç que hagueu d'aplicar per rebre i comprendre el que us diu la Llum. La nova consciència multidimensional no és complicada, no haureu d'atendre mil informacions alhora a corre cuita. Sabeu que la Llum és intel·ligent i des d'aquest punt de vista de la Consciència Multidimensional les informacions van i venen, igual com les vibracions cada una amb el seu temps just.
Des d'aquest Silenci més i més de vosaltres començareu a sentir, a percebre a part de les vibracions, les nostres paraules. Primer segurament amb una mica de dubte o confusió, però de seguida identificareu quan aquestes paraules venen de nosaltres. És fàcil doncs succeeix quan vosaltres no busqueu res, quan esteu en silenci, quan les nostres paraules s'acompanyen de la vibració del Cor, del Cant de l'Ànima, de la presència a la vostra esquerra, al Canal Marial. En aquest moment i si la vostra consciència està en el Silenci sereu perfectament capaços, a mesura que aprofundiu a l'interior del Centre del Centre, d'intercanviar i rebre la nostra comunicació amorosa.
La vostra Presència Eterna durant aquests mesos com sabeu està en plena instal·lació, i ara en aquest moments previs a la Translació Planetaria, la Consciència Multidimensional ve a funcionar entre vosaltres, entre vosaltres i nosaltres, entre vosaltres i la resta de la Creació, si és que podem fer una diferència, doncs sabeu que aquesta és la Consciència de la Unitat.
Així doncs bona instal·lació a la vostra Consciència Multidimensional. Durant aquests mesos previs al moment final vosaltres ja haureu viscut, vibrat en l'Eternitat, fent de pont entre la Terra i el Cel, entre l'antiga Terra i la nova Terra, entre l'antic Cel i el nou Cel.
Aquests son uns simples elements sobre la vostra instal·lació de la vostra Consciència Multidimensional. Jo O.M AIVANHÖV i OSHO, Melquizedeks de Foc us saludem de tot Cor.
Us anunciem una comunió pel pròxim dia 20 de novembre a 21:00, on el conjunt de la Consciència dels Melquizedek, no només dels 24 Ancians, sinó del conjunt de consciències Melquizedek Galàctiques, es reuniran, unificaran i faran Fusió amb aquesta Terra. Reunificant la Consciència Melquizedek aquí a la Terra amb la Consciència Galàctica dels Melquizedek.
Sabeu que aquest Col·lectiu de consciències s'ha anomenant els Guardians del Foc, Guardians de la Llum Veritable, impedint en diferents experiències planetàries que la Vertadera Llum i el Vertader Foc desapareguin totalment. Així doncs fins ben aviat en aquests dies plens de la nostra presència i dels nostres missatges. El CRIST arriba i així és com la vostra consciència arriba, la vostra Consciència Lliure i Multidimensional.
Fins ben aviat germans!


Transmès per Sijah Sirius del Col·lectiu de l'Un


Back to top
Publicité


PostPosted: Sun 17 Nov - 01:01 (2013)    Post subject: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Back to top
alex


Offline

Joined: 09 Nov 2013
Posts: 167
Localisation: québec

PostPosted: Sun 17 Nov - 03:06 (2013)    Post subject: OMA accompagné d'OSHO par SIJAH Reply with quote

Nous parlons ou. AIVANHÖV, ces jours parmi vous, en vous apportant des éléments nouveaux, maintenant que nous sommes donc présents à vos côtés, en remplissant et en mettant nos coeurs et notre présence plus en plus étroitement avec vous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de feu Melquizedek OSHO, les deux seront vous accueillir et vous offrir notre feu.  Prise de conscience multidimensionnelle est installé en vous, et je viens à vous aujourd'hui pour apporter quelques éléments en ce qui concerne cette occurrence de la nouvelle prise de conscience et vous donner un certains répertoires sur votre opération.


  Jusqu'à présent, beaucoup d'entre vous ont connu aux États-Unis, de la paix, de l'éternité, de Shantinilaya, plusieurs fois avec l'interférence du mental ou émotionnel dû à la présence du feu est très purifiants et catapultes chaque cristallisation. A partir de maintenant que vous remarquez, cette nouvelle conscience vient de prendre tout le pays, vient de demander toute votre attention.
 Et cela se manifestera pour ce changement brutal que nous avons appelé le Retornament et a à voir avec ce que vous avez dit que le CHRIST sur l'investissement de ce monde vraiment maintenant le feu vient d'investir votre conscience.


 C'est à dire vous serez comme votre perception deviendra de plus en plus vide, dans le silence.  Une fois avec le vêtement blanc, avec la pièce le blanc pratiquement prêt, le silence et la réception de votre installation est faite d'un très souple et simple. Vous avez juste se concentrer un instant sur votre poitrine et instantàneament si vous venez d'une action dans ce monde restaurera la vibration, la chaleur et le silence, qui envahissent aussi toute activité dans ce monde, mais comme vous le savez par le temps toujours dilué un peu.


  Cette clarté et cette paix, comme si vous aviez une feuille vierge, est la porte d'entrée à la nouvelle opération de votre conscience. Ce mutisme, vous remarquerez comment l'information, les échanges seront écoule vers le bas à l'intérieur de votre cœur, un rythme tout à fait naturels. Ce sera une preuve que ce n'est pas dans votre esprit essayant de comprendre, à la recherche de significations, doutant ou projetant dans le passé ou dans le futur. Vous remarquerez que cette prise de conscience est stable et c'est suffisant en soi dans le silence afin de recevoir et envoyer des informations, légères, entre vous et qu'avec ce que votre conscience pour communiquer. C'est pourquoi cette Retornament les invités à l'intérieur de votre comme une torsion sur le fonctionnement de votre système de perception, pas au niveau des sens, mais au niveau de la conscience que l'on puisse dire. La qualité féminine de la réceptivité est la nouvelle base. De ce point où la conscience muldimensional commencera à ouvrir, y a donc aucune agitation, aucun effort, que vous devez appliquer pour recevoir et comprendre ce que vous dites. La nouvelle conscience multidimensionnelle n'est pas compliquée, vous n'avez pas à faire face à un millier de pièces d'information en même temps de se dépêcher. Vous savez que la lumière est intelligente et ce point de vue de l'information de sensibilisation multidirectionnelle et vendre, ainsi que les vibrations tout le monde avec votre temps.


Ce mutisme de plus en plus d'entre vous commencent à se sentir, de percevoir la partie des vibrations, nos mots. Le premier sans doute avec un peu de doute ou de confusion, mais immédiatement identifier lorsque ces mots viennent de nous. Il est facile parce qu'il se passe quand vous ne trouvez rien, quand vous êtes dans le silence, nos mots sont accompagnés par la vibration du chœur, le chant de l'âme, de la présence sur votre gauche, au Canal Marial. À ce moment et si votre conscience est dans le silence vous sont parfaitement capables, comme aprofundiu au cœur du Centre ville, à l'échange et recevoir notre communication aimante.
 
Votre présence éternelle au cours de ces mois comme vous le savez, est au milieu de l'installation, et en ce moment qui a précédé le transfert Planetaria, conscience multidimensionnelle vient maintenant de travailler chez vous, entre vous et nous, entre vous et le reste de la création, si nous pouvons faire une différence, alors vous savez que c'est la conscience de l'unité.
  Alors bonne installation dans votre conscience multidimensionnelle. Au cours de ces mois qui a précédé le moment final vous avez vécu, vibré dans l'éternité, faire un pont entre terre et ciel, entre l'ancienne et la nouvelle terre, entre l'ancien et le nouveau.  Voici quelques éléments simples sur votre installation de votre conscience multidimensionnelle. J'ai o. M AIVANHÖV et OSHO, Melquizedeks de feu nous saluons chaleureusement.
 
nous annonçons une bourse dès le lendemain, le 20 novembre à 21:00, où la prise de conscience globale de Melquisédec, non seulement des 24 anciens, mais de l'ensemble de la conscience galactique Melquisédec, rencontrer, unificaran et sera la fusion avec cette terre. Reunificant Melquizedek en conscience ici sur terre avec la conscience galactique de Melquisédec.

Vous savez que ce groupe de personnes a été appelle les gardiens du feu, gardiens de la vraie lumière, s'arrêtant dans différentes expériences planétaires que la vraie lumière et le véritable feu disparaissent entièrement. Donc, jusqu'à ce que bientôt ces journées pleines de notre présence et nos messages. Le CHRIST arrive et c'est comment votre conscience, votre conscience et multidimensionnel. 
Jusqu'à bientôt frères !
_________________
« Méditer, c'est se vider du connu. Le connu est le passé. » Jiddu Krishnamurti


Back to top
Françoise
Administrateur

Offline

Joined: 12 Oct 2013
Posts: 2,086
Localisation: nullepart donc partout

PostPosted: Sun 17 Nov - 08:49 (2013)    Post subject: OMA accompagné d'OSHO par SIJAH Reply with quote

Merci Alex, de nous avoir fait la traduction temporaire.  Okay

Oma  et Osho, conscience multidim
_________________
Par l'Un, pour l'Un et à la Gloire de l'Un


Back to top
netineti


Offline

Joined: 24 Oct 2013
Posts: 615
Localisation: Lille (nord)

PostPosted: Sun 17 Nov - 09:13 (2013)    Post subject: OMA accompagné d'OSHO par SIJAH Reply with quote


_________________
Comme "rien" est tout, alors "tout" est rien


Last edited by netineti on Sun 17 Nov - 09:37 (2013); edited 1 time in total
Back to top
Visit poster’s website
Phoenix
Guest

Offline
PostPosted: Sun 17 Nov - 09:17 (2013)    Post subject: OMA accompagné d'OSHO par SIJAH Reply with quote

oh bah Netineti  Shocked quequesé


pourrait tu s'il te plait rééditer ton poste afin de retrouver la mise en page classique ??


Back to top
netineti


Offline

Joined: 24 Oct 2013
Posts: 615
Localisation: Lille (nord)

PostPosted: Sun 17 Nov - 09:38 (2013)    Post subject: OMA accompagné d'OSHO par SIJAH Reply with quote

Désolée Phoenix, CHEST PAS MOI, c'est l'extension qui traduit...  Mr. Green Mr. Green Mr. Green


ça va flamber !!!


_________________
Comme "rien" est tout, alors "tout" est rien


Last edited by netineti on Sun 17 Nov - 09:41 (2013); edited 1 time in total
Back to top
Visit poster’s website
Phoenix
Guest

Offline
PostPosted: Sun 17 Nov - 09:40 (2013)    Post subject: OMA accompagné d'OSHO par SIJAH Reply with quoteBack to top
netineti


Offline

Joined: 24 Oct 2013
Posts: 615
Localisation: Lille (nord)

PostPosted: Sun 17 Nov - 09:42 (2013)    Post subject: OMA accompagné d'OSHO par SIJAH Reply with quote


_________________
Comme "rien" est tout, alors "tout" est rien


Back to top
Visit poster’s website
chantal


Offline

Joined: 28 Oct 2013
Posts: 611
Localisation: près d'Avignon

PostPosted: Sun 17 Nov - 09:46 (2013)    Post subject: OMA accompagné d'OSHO par SIJAH Reply with quote

juste un petit partage, depuis 2 à 3 jours Oma et Osho sont présent en moi, hier soir dans mon lit
 (j'ai mon petit fils depuis vendredi donc pas trop de temps dans la journée) donc je vis la nuit des vibrations intenses.
Hier donc, leurs présence était en moi, mon corps se dilatait, j'avais l'impression qu'il prenais tout l'espace. Et en même temps
je saisissais dans le vécu la multidirectionnalité, j'étais vous tous, dans votre divinité. Je n'ai jamais senti cela, différent des autres fois.
Leurs présence aussi était fortes.
J'ai juste la sensation qu'un processus nouveau se développe en moi, et qu'il n'est pas arrivé encore à son terme. 
à suivre.....Je retourne à mon"rôle" de mamie...

_________________
Il n'y a qu'une seule conscience la Conscience Une, qu'un seul regard celui de l'Esprit, qu'un seul corps l'Un


Back to top
Menhir


Offline

Joined: 15 Oct 2013
Posts: 684

PostPosted: Sun 17 Nov - 10:07 (2013)    Post subject: OMA accompagné d'OSHO par SIJAH Reply with quote

Merci pour ce nouveau message et cette traduction provisoire qui permet tout de même de comprendre l'essence et la vibration. Okay
_________________
Autonomie et Liberté


Back to top
Nada


Offline

Joined: 24 Oct 2013
Posts: 46

PostPosted: Sun 17 Nov - 10:21 (2013)    Post subject: OMA accompagné d'OSHO par SIJAH Reply with quote

Merci  Alex de tout coeur !
_________________
C'est dans les moments de profondeur des actes de la vie ordinaire que l'on prend réellement conscience que l'Amour n'est pas ce que l'on fait, mais que ce que l'on fait est rempli d'Amour.
Thérèse de Lisieux


Back to top
chantal


Offline

Joined: 28 Oct 2013
Posts: 611
Localisation: près d'Avignon

PostPosted: Sun 17 Nov - 10:37 (2013)    Post subject: OMA accompagné d'OSHO par SIJAH Reply with quote

Merci Alex et Sijah, j'oubliai l'essentiel

_________________
Il n'y a qu'une seule conscience la Conscience Une, qu'un seul regard celui de l'Esprit, qu'un seul corps l'Un


Back to top
Soeur anne
Guest

Offline
PostPosted: Sun 17 Nov - 12:02 (2013)    Post subject: OMA accompagné d'OSHO par SIJAH Reply with quote 
Quote:

Merci Alex et Sijah, j'oubliai l'essentielBack to top
Agathe


Offline

Joined: 13 Oct 2013
Posts: 182
Localisation: Tenerife (Iles Canaries)

PostPosted: Sun 17 Nov - 13:34 (2013)    Post subject: OMA accompagné d'OSHO par SIJAH Reply with quote

Merci, mais j'avoue que je n'ai pas compris grand chose.   Sad


Peut-être qu'une autre traduction suivra bientôt ...._________________
Tout est parfait.


Back to top
meresankh


Offline

Joined: 13 Oct 2013
Posts: 280

PostPosted: Sun 17 Nov - 15:26 (2013)    Post subject: OMA accompagné d'OSHO par SIJAH Reply with quote

A tous...


Je viens, O.M. AIVANHÖV, ces jours-ci vous parler, pour vous apporter des éléments nouveaux. Maintenant que nous sommes si présents à vos côtés, remplissant et déposant notre Cœur et notre Présence de plus en plus intimement à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, je suis en compagnie du Melchizedek du Feu OSHO, nous venons tous les deux vous accueillir et vous offrir notre Feu.


La Conscience Multidimensionnelle s' installe en vous, et je viens aujourd'hui pour apporter quelques éléments en lien avec cette apparition de la nouvelle conscience et vous donner une certaine guidance sur son établissement.

Jusqu'à présent, beaucoup d'entre vous ont connu des états de Feu, de Paix, d'Éternité, de Shantinilaya, bien souvent avec les interférences du mental ou de l'émotionnel dû à la présence du Feu venant purifier et déconstruire les cristal-lisations. A partir de maintenant comme vous pouvez le constater, cette nouvelle conscience vient prendre toute la place, et vient solliciter toute votre attention. Et cela se manifestera par ce changement brusque que nous avons appelé le Retournement, et qui est en lien avec ce que vous avez dit le CHRIST sur l'inversion de ce monde. Réellement, maintenant, le Feu vient retourner votre Conscience. Ce qui signifie que vous allez expérimenter, au fur et à mesure que votre perception va se retourner vers le vide, le Silence.

Une fois vos Robes Blanchit, et l'Oeuvre au Blanc presque accomplit, votre installation dans le Silence et l'accueil se fera de façon plus souple et plus simple. Vous n'avez qu'à maintenir votre attention un instant sur votre poitrine et instantanément quelque soit l'action qui vient de ce monde, vous redeviendrez la Vibration, le Feu et le Silence, qui sont également entrain d'envahir toute activité dans ce monde, mais comme vous le savez par un temps encore un peu.Cette Clarté et cette Paix, comme si vous aviez une feuille vierge, est la porte d'entrée au nouveau fonctionnement de votre Conscience. Depuis ce Silence, vous remarquerez comme les informations, les changements s'écoulent de votre Cœur, à un rythme tout à fait naturel. Cela sera une évidence que cela ne vient pas de votre mental, essayant de comprendre, cherchant un sens, doutant ou se projetant dans le passé ou dans le futur.

Vous remarquerez que cette Conscience est suffisamment stable, pour se positionner dans le silence afin de recevoir et d'envoyer l'information, la Lumière, entre vous mais aussi avec tout ce à quoi votre Conscience communique. C'est pourquoi ce Retournement se vivra à l'intérieur de vous comme une révolution dans l'établissement de votre système de perception, pas au niveau des sens, mais au niveau de ce que nous avons pu dire de la Conscience. La qualité féminine de réceptivité est la nouvelle base.Ainsi à partir du moment, où la Conscience Multidimensionnelle commence à s'ouvrir, il n'y a plus d'agitation, plus d'effort à faire pour recevoir et comprendre ce que vous dit la Lumière. La nouvelle Conscience Multidimensionnelle n'est pas compliquée, vous n'avez pas à faire face à un millier d'information en même temps s'enchaînant à toute vitesse. Vous savez que la Lumière est intelligente et que depuis ce point de la Conscience Multidirectionnelle les informations vont et viennent, tout comme les vibrations chacune en son temps.


Depuis ce Silence, de plus en plus d'entre vous commencent à sentir, à percevoir en plus des vibrations, nos paroles. Dans un premier temps, peut-être avec quelques doutes ou confusion, mais très rapidement vous reconnaîtrez ces paroles comme venant de nous. Cela est facile, et cela est rendu possible quand vous ne cherchez rien, quand vous êtes dans le silence, quand nos paroles s'accompagnent de la vibration du Cœur, du Chant de l'Âme, de la présence à votre gauche, dans le Canal Marial. À ce moment et si votre conscience est dans le Silence vous êtes parfaitement capables, au fur et à mesure que vous vous rapprochez intérieurement du Centre de tous les Centres, d'échanger et de recevoir notre communication d'Amour.

Votre Présence Éternelle, dans ces temps comme vous le savez, est en pleine installation, et dans ce moment qui précède la Translation Planétaire, la Conscience Multidimensionnelle vient maintenant s'établir entre vous, entre vous et nous, entre vous et le reste de la Création, si nous pouvons là encore faire une différence, alors que vous savez qu'il ne s'agit que de la Conscience de l'Unité.Alors bonne installation dans votre Conscience Multidimensionnelle. Durant ces mois précédant le moment final, vous avez vécu, vibré dans l'Éternité, faisant un pont entre la Terre et le Ciel, entre l'ancienne Terre et la nouvelle Terre, entre l'ancien Ciel et le nouveau Ciel.


Voici donc quelques éléments simples sur l'installation de votre Conscience Multidimensionnelle. Moi, O. M AIVANHÖV et OSHO, Melchizedeks du Feu, nous vous saluons de tout Cœur.

Nous vous annonçons une communion pour le 20 novembre prochain à 21:00, avec l'ensemble de la Conscience des Melchisédecs, non seulement des 24 anciens, mais aussi de l'ensemble de la Conscience des Melchisédeks Galactiques, qui se réuniront, s'unifieront et établiront la Fusion avec cette Terre. Réunifiant la Conscience des Melchizedek de cette Terre dans la Conscience Galactique des Melchisédecs.Vous savez que ce Collectif de consciences a été appelé les Gardiens du Feu, Gardiens de la Lumière Véritable, empêchant au sein de différentes expériences planétaires que la Vraie Lumière et le Vrai Feu disparaissent totalement. Ainsi donc, nous serons là, en ces jours pleins de notre présence et de nos messages. LE CHRIST arrive, ainsi que votre conscience, votre Conscience Libre et Multidimensionnelle.


A bientôt frères et sœurs!


Transmis par Sijah Sirius du collectif de l'Un

_________________
Que la LUMIERE soit!


Back to top
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> SPIRITUALITE -> CANALISATIONS du Collectif All times are GMT + 1 Hour
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2

 
Jump to:  

Index | Create forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Cookies | Charte | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Thème Pluminator imaginé et réalisé par Maëlstrom